MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden en wil mede vorm geven aan het beleid op kindercampus Blokhuus en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Kindercampus beïnvloeden.
  • actief mee te denken over veranderingen

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar en vinden op school plaats in de avonduren, vanaf 19.30 uur, de data treft u hieronder aan. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@blokhuus.nl

Vergaderdata: 12 december 2023, 31 januari 2024, 25 maart 2024 en 29 mei 2024.