Missie en visie

De basisschool van Kindercampus Blokhuus heeft als belangrijkste doel haar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de huidige en toekomstige maatschappij. Wij bereiken dat door leerlingen te leren geloven in zichzelf. Kinderen die dat kunnen zijn namelijk gelukkig, en dat is – zoals onderwijspedagoog uit de 19e eeuw Jan Ligthart al wist – de belangrijkste voorwaarde om moeilijke dingen makkelijker te leren.

Wij staan daarin als school niet alleen, er is nauw contact met externe deskundigen.
Uitgangspunt is het kind te bieden wat het nodig heeft om optimaal te ontwikkelen.

 

Heldere structuur

Een essentiële voorwaarde om kinderen tot leren te laten komen, is helderheid. Daarom staat Blokhuus voor openheid en directe communicatie, altijd gebaseerd op ieders eigen normen en waarden. Binnen de school heerst rust, orde, structuur en duidelijkheid. Zodat kinderen overzicht hebben, weten wat er van ze wordt verwacht en hun eigen verantwoordelijkheid (leren) nemen.

Samenwerking richting de toekomst

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Daarom zijn de lijnen binnen de pedagogische driehoek tussen ouders/verzorgers, leerling en leerkracht kort. De ouderbetrokkenheid binnen Kindercampus Blokhuus is hoog omdat wij geloven in hen en vice versa. Kinderen ontwikkelen metacognitieve vaardigheden door met andere groepen samen te werken en wij nodigen professionals intern en extern actief uit om te komen kijken en feedback te geven op ons onderwijs. Wij gaan graag het gesprek aan om continu positieve verandering te bewerkstelligen.

Respect
Samenwerking
Uitdaging
Vertrouwen
Veiligheid
Plezier