Plusklas


Op woensdagochtend nemen een aantal leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 deel aan de PlusKlas. Dit is een onderdeel van het (hoog)begaafdheidsbeleid binnen de school. 

Kinderen werken een ochtend met gelijkgestemden aan uitdagingen en opdrachten.