Ouderbetrokkenheid


Ouderbetrokkenheid is essentieel voor het reilen en zeilen in een school.
Dit kan in de MR, Oudercommissie, maar ook kunnen we uw hulp gebruiken bij ander activiteiten zoals het luizenpluizen, de Schoolbieb, begeleiding bij activiteiten enzovoorts.

We zijn blij dat we op Kindercampus Blokhuus altijd ouders bereid vinden om ons te helpen.

Aan het begin van ieder schooljaar krijgen alle ouders de Hulpouderbrief waarmee ze zich voor verschillende zaken kunnen inschrijven. Gedurende het jaar kan ook uw hulp via Parro gevraagd worden.